Magazyn polonijny POLAK

Jesteśmy współwydawcą magazynu polonijnego POLAK wydawanego na terenie Belgii.

Zakres prac obejmuje:

  • przygotowanie makiety
  • opracowanie graficzne oraz skład gazety
  • druk oraz kolportaż do Belgii

polak1